Có gì hay bên trong triển lãm Inside 3D Printing ở New York?

Inside 3D Printing là sự kiện lớn nhất thế giới về lĩnh vực in 3D chuyên nghiệp và sản xuất phụ gia. Triển lãm quy tụ các chuyên gia trong ngành, đồng thời trưng bày các loại máy in và thiết bị 3D mới nhất. Chúng tôi sẽ đưa bạn đến tham quan triển lãm năm nay tại New York?


Suggested reading - Digital Printing, Large Printing CompaniesRelated Posts

Leave a Reply